TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị bàn các giải pháp chống ngập

 Nhằm lấy ý kiến và các giải pháp của các nhà khoa học trong vấn đề chống ngập trên địa bàn thành phố, ngày 2/3 tới, UBND TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Hội nghị về các giải pháp chống ngập và kêu gọi đầu tư các dự án chống ngập, xử lý nước thải trên địa bàn.

Hội nghị này nhằm giới thiệu các giải pháp công nghệ mới, hiện đại, kinh nghiệm trong lĩnh vực chống ngập nước và xử lý nước thải của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức, nhà khoa học, nhà quản lý để từ đó tiếp thu, ứng dụng các giải pháp chống ngập nước và xử lý nước thải thích hợp cho thành phố trong năm 2018 cũng như các giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, giới thiệu một số tiêu chí xét chọn dự án, phương thức lựa chọn nhà đầu tư công khai, minh bạch, công bố danh mục dự án kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực chống ngập nước và xử lý nước thải nhằm thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư tích cực tham gia thực hiện các dự án chống ngập và xử lý nước thải trên địa bàn trong thời gian tới.

< Trở lại